Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Muzeum Śląskie w Katowicach jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE WYSTAWY: DZIAŁ HISTORII MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH;

PRZYGOTOWANIE: MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ ODBUDOWY POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI

PROJEKT I PRODUKCJA WYSTAWY: AT WORK / ATWORK.PL